Wellicht is een combinatie met banksparen iets voor u ? Sparen totdat u kunt kopen is een uitstekende optie. Wilt u niet zolang wachten ? Leen dan online : snel voordelig en gemakkelijk lenen ! BKR Tiel registreert alle consumptieve leningen, negatief betalingsgedrag en post GSM abonnementen

Online-lenen-specialist.nl © . Linkpartners | Sitemap | Lees onze Disclaimer

Zorg dat u weet waar u over praat. Lees de onderdelen in Informatie Geld Lenen goed door.
Zorg dat u weet waar u over praat. Lees de onderdelen in Informatie Geld Lenen goed door. Online geld lenen. Informatie Geld Lenen. BKR Krediet. Gratis Geld Lenen Offerte. Vraag gratis en vrijblijvend snel en gemakkelijk vanachter uw PC geldlening offertes aan en vergelijk ze onderling ! Gratis en vrijblijvend hypotheek offertes aanvragen

“Wat kost lenen ?”

Wat zijn nu ongeveer de kosten van het lenen van geld ?

Het lenen van geld is niet gratis, tenslotte moeten geldverstrekkers ook winst maken. Het risico wat een geldaanbieder loopt is dat u niet terug kunt betalen. Om dit risico af te dekken worden verzekeringen afgesloten voor het geval u bijvoorbeeld overlijdt of arbeidsongeschikt wordt. Ook bij deze verzekeringen zijn de verschillen tussen kosten en mogelijkheden divers. De ene verzekering is de andere niet en sommigen duurdere kunnen wel voordelen bieden. Lees hier meer informatie over de opbouw van de kosten van lenen.

Het Team van Online Lenen Specialist.nl

1.  Rente  Kosten

De rente is de vergoeding aan de geldgever voor het niet tot zijn eigen beschikking hebben van het geld. De Wet op het consumentenkre­diet geeft de geldgever uitsluitend het recht de volgende kosten in rekening te brengen: een vergoeding voor de normale afwikke­ling van de betalingsregeling (de effectie­ve rente), een vergoeding als u niet aan uw beta­lingsverplichtingen voldoet (vertragings­vergoeding) en een vergoeding als u vervroegd aflost (boe­terente).

   De volgende factoren bepalen het effectieve rentepercentage.

De hoogte van de kredietsom;

De looptijd;

De vorm van het contract. : is er een onder­pand aanwezig, dan verlaagt dit het risico voor de bank,

  dus kan de bank een lager tarief aanbieden. Dit betekent echter niet dat kredieten met onderpand

  goedkoper zij n dan kredieten zonder onderpand. Een hypotheek en een voorschot effecten zijn relatief

  goedkoop; huurkoop is echter doorgaans erg duur.

Het al dan niet variabel zijn van de rente: kan de bank de rente tussentijds aanpassen, dan loopt zij

  minder risico, dus kan de ren­te lager zijn (bijvoorbeeld bij een doorlo­pend krediet).


2. Verzekerings Kosten

• Overlijden :  Kijk als u een lening afsluit of het overlij­densrisico is gedekt. En let goed op de kleine

  lettertjes. Bij sommige aanbieders wordt de gehele restschuld kwijtgescholden, bij ande­re een deel

  (bijvoorbeeld maximaal €10.000 of €25.000). Het bedrag hierboven kuntu bij­verzekeren. Bij sommige

  geldgevers geld t de overlijdensri­sicoverzekering ook bij het overlijden van uw partner. Bij anderen kunt u

  dit risico verzeke­ren tegen betaling van een kleine renteopslag.

• Ziekte, ongeval, werkloosheid (betalingsbe­scherming) :  Kunt u als u ziek wordt, een ongeval

  krijgt of in de WW komt, uw aflossing nog betalen? U kunt voor deze situaties een verzekering

  (be­talingsbescherming) overwegen. Bedenk wel dat deze vaak 5 tot 8% van het verschuldigde

  maandbedrag kost. Als u het toch wilt, kijk dan wel goed naar de voorwaarden. Worden uw verplichtingen

  direct overgenomen of geldt er een wachttijd? Hoeveel procent ar­beidsongeschikt

  moet u zijn voor de verzeke­ring uitkeert? Gedurende welke periode wor­den uw lasten overgenomen? De

  Consumentenbond is bijvoorbeeld geen voorstander van het afsluiten van een betalingsbescher­ming.

• Verzekeren van de auto : Natuurlijk heeft u uw auto altijd goed verze­kerd. Als u een krediet heeft

  afgesloten met de auto als onderpand, stelt de geldgever dit zelfs als eis. U moet de auto gedurende de

  ge­hele looptijd verzekeren tegen verlies, dief stal en brand. U bent te allen tijde verant­woordelijk voor het

  object, zolang de kredietverstrekker hier een claim op kan leg­gen (als u minder dan 75 %, van de aanschaf­

 waarde heeft afbetaald). (Bron: Het Grote Geldboek van de Consumentenbond)


De kostenopbouw van consumptieve leningen